ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์อกนิษฐ์ ศรีภูธร ที่ได้รับพระราชทานรางวัลที่ 1 ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

image

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์อกนิษฐ์ ศรีภูธร ที่ได้รับพระราชทานรางวัลที่ 1 ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากการประกวดเรียงความ เรื่อง "วัคซีนในฝัน" ในงานประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 7 ซึ่งสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ภายใต้แนวคิดหลัก "ความมั่นคงด้านวัคซีน ความจริง หรือความฝัน" เมื่อวันอังคารที่ 7 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :

ข่าวสารจาก : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์อกนิษฐ์ ศรีภูธร ที่ได้รับพระราชทานรางวัลที่ 1 ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
www.npru.ac.th
http://sc.npru.ac.th

#คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

 

 

ย้อนกลับ