ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพล ศรีสิทธิโภคกุล

image

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.ณัฐพล ศรีสิทธิโภคกุล ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเป็น "ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพล ศรีสิทธิโภคกุล"

ข่าวสารจาก : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพล ศรีสิทธิโภคกุล
www.npru.ac.th
http://sc.npru.ac.th

#คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

 

 

ย้อนกลับ