ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.วันเพ็ญ แสงทองพินิจ, คุณศิริญา ทาคำ, คุณพรทิพย์ เทพทับทิม, คุณปรีดา เฟื่องฟู ที่ได้รับรางวัลบทความวิจัยดีเด่น ภาคบรรยาย

image

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.วันเพ็ญ แสงทองพินิจ, คุณศิริญา ทาคำ, คุณพรทิพย์ เทพทับทิม และคุณปรีดา เฟื่องฟู ที่ได้รับรางวัลบทความวิจัยดีเด่น ภาคบรรยาย Best Paper Award จากงานวิจัยเรื่อง "การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผักแผ่นเพื่อสุขภาพจากกระเจี๊ยบเขียวและผักบุ้งจีน" ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 7 วันที่ 30 มีนาคม 2558
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :

ข่าวสารจาก : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.วันเพ็ญ แสงทองพินิจ, คุณศิริญา ทาคำ, คุณพรทิพย์ เทพทับทิม, คุณปรีดา เฟื่องฟู ที่ได้รับรางวัลบทความวิจัยดีเด่น ภาคบรรยาย
www.npru.ac.th
http://sc.npru.ac.th

#คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

 

 

ย้อนกลับ