ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์นาถ นาถวรานันต์

image

ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์นาถ นาถวรานันต์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเป็น "รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์นาถ นาถวรานันต์"

ข่าวสารจาก : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์นาถ นาถวรานันต์
www.npru.ac.th
http://sc.npru.ac.th

#คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

 

 

ย้อนกลับ