แลปแก้วออกอากาศรายการปรากฏการณ์ข่าวจริง ช่อง Spring News

ออกอากาศรายการปรากฏการณ์ข่าวจริง ช่อง Spring News เมื่อวันเสาร์ ที่ 14 มีนาคม 2558 เวลา15.00

ข่าวสารจาก : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แลปแก้วออกอากาศรายการปรากฏการณ์ข่าวจริง ช่อง Spring News
www.npru.ac.th
http://sc.npru.ac.th

#คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

 

 

ย้อนกลับ