แลปแก้วออกรายการ Good Morning Family News ช่อง 3 Family

รางวัลผลงานประดิษฐ์ ประจำปี 2558 รางวัลระดับดี เรื่อง“ การพัฒนาอัญมณีเทียมเปลี่ยนสีได้สำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องประดับ ” ออกรายการ Good Morning Family News ทางช่อง 3 Family วันที่ 30 มกราคม 2558 เวลา 7.00 น. https://www.youtube.com/watch?v=ulOFFypzSzs

ข่าวสารจาก : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แลปแก้วออกรายการ Good Morning Family News ช่อง 3 Family
www.npru.ac.th
http://sc.npru.ac.th

#คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

 

 

ย้อนกลับ