อาจารย์โสภณ มหาเจริญ ได้รับเชิญให้ร่วมเสนอความคิดเห็นในรายการต่างคนต่งคิด ตอน "เรียนดีไม่มีสิทธิ์กู้ กยศ.?"

 

 

 

ย้อนกลับ