อาจารย์โสภณ มหาเจริญ ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเงื่อนไขผลการเรียน 2.00 ในการกู้ยืมเงิน กยศ ในข่าวสั้นช่อง 18 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 18.00 น

 

 

 

ย้อนกลับ