ขอแสดงความยินดีกับดร.จักรพงษ์ แก้วขาว, ดร.ณัฐพล ศรีสิทธิโภคกุล, ดร.ยศกิต เรืองทวีป, ดร.กิติพันธ์ บุญอินทร์ และคณะวิจัย ได้รับรางวัลผลงานประดิษฐ์ ประจำปี 2558

image

ดร.จักรพงษ์ แก้วขาว, ดร.ณัฐพล ศรีสิทธิโภคกุล, ดร.ยศกิต เรืองทวีป, ดร.กิติพันธ์ บุญอินทร์ และคณะวิจัย ได้รับรางวัลผลงานประดิษฐ์ ประจำปี 2558 รางวัลระดับดี เรื่องการพัฒนาอัญมณีเทียมเปลี่ยนสีได้สำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องประดับ จากสภาวิจัยแห่งชาติ มอบโดย ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี ณงานวันนักประดิษฐ์ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :

ข่าวสารจาก : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ขอแสดงความยินดีกับดร.จักรพงษ์ แก้วขาว, ดร.ณัฐพล ศรีสิทธิโภคกุล, ดร.ยศกิต เรืองทวีป, ดร.กิติพันธ์ บุญอินทร์ และคณะวิจัย ได้รับรางวัลผลงานประดิษฐ์ ประจำปี 2558
www.npru.ac.th
http://sc.npru.ac.th

#คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

 

 

ย้อนกลับ