ค่ายอาสาพัฒนา "แบ่งปันรอยยิ้ม" ณ โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านปิล๊อกคี่ กาญจนบุรี

image

คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ(พัฒนาซอฟต์แวร์)ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม “แบ่งปันรอยยิ้ม” ณ โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านปิล๊อกคี่ จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ ๒๖-๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ โดยการนำของอาจารย์อภินันท์ จุ่นกรณ์และอาจารย์มงคล รอดจันทร์
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :

ข่าวสารจาก : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ค่ายอาสาพัฒนา "แบ่งปันรอยยิ้ม" ณ โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านปิล๊อกคี่ กาญจนบุรี
www.npru.ac.th
http://sc.npru.ac.th

#คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

 

 

ย้อนกลับ