นักศึกษาสาขาวิชาโทรคมนาคมได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับภาคกลาง ในการแข่งขันหุ่นยนต์ WRO 2014

image

นักศึกษาสาขาวิชาโทรคมนาคมได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับภาคกลาง ในการแข่งขันหุ่นยนต์ WRO 2014 ซึ่งเป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อค้นหาตัวแทนทีมชาติไทยไปแข่งขันในระดับนานาชาติ ที่ประเทศรัสเซีย ในช่วงเดือน พฤศจิกายน 2557 โดยจัดขึ้นที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จ.ชลบุรี และได้รับเป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันรอบชิงแชมป์ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 3-5 กันยายน 2557 ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จ.ปทุมธานี นำทีมโดยอาจารย์เฉลิมชนม์ ตั้งวชิรพันธุ์ อาจารย์โสภณ มหาเจริญ อาจารย์เจษฎา สารททองและอาจารย์บัญชา หิรัญสิงห์
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :

ข่าวสารจาก : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นักศึกษาสาขาวิชาโทรคมนาคมได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับภาคกลาง ในการแข่งขันหุ่นยนต์ WRO 2014
www.npru.ac.th
http://sc.npru.ac.th

#คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

 

 

ย้อนกลับ