ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การวิจัยในชั้นเรียน : พัฒนาการเรียนรู้สู่ศตรวรรษที่ ๒๑"

วางแฟ้มลงนามเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ที่หน้าห้องสำนักงานคณบดี
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :

ข่าวสารจาก : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การวิจัยในชั้นเรียน : พัฒนาการเรียนรู้สู่ศตรวรรษที่ ๒๑"
www.npru.ac.th
http://sc.npru.ac.th

#คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

 

 

ย้อนกลับ