กิจกรรมทำบุญเลี้ยงภัตตาหารเพลเพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย

image

เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ คณะวิทยาศาสตร์ฯ นำโดยท่านคณบดีและคณาจารย์ นักศึกษา ได้ร่วมกันทำบุญเลี้ยงภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ จากวัดใหม่ปิ่นเกลียว จำนวน ๙ รูป ณ ห้องประชุม SC๑๐๑ ในงานประกอบได้คณาจารย์ พนักงาน เจ้าหน้าที่และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :

ข่าวสารจาก : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กิจกรรมทำบุญเลี้ยงภัตตาหารเพลเพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย
www.npru.ac.th
http://sc.npru.ac.th

#คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

 

 

ย้อนกลับ