ขอแสดงความยินดีกับโปรแกรมวิชาการจัดการอาหารที่คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติการประกอบอาหาร(ยุโรป)ระดับภาคครั้งที่ 25 ณ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี

image

จากการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ การประกอบอาหาร(ยุโรป)ระดับภาค ครั้งที่ 25 ผลการแข่งขันจากการฝึกสอนของอาจารย์ปิยะวรรณ ธรรมบำรุง โปรแกรมวิชาการจัดการอาหารและนายอานนท์ มารักษากับนายประทีป ตู้สำราญ ผู้ฝึกสอน ทำให้นายปิยวัฒน์ วราค์สกุลรักษ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หมู่เรียน 54/96 คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งขันดังกล่าว ทางคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับอาจารย์และนักศึกษามา ณ โอกาสนี้
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :

ข่าวสารจาก : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ขอแสดงความยินดีกับโปรแกรมวิชาการจัดการอาหารที่คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติการประกอบอาหาร(ยุโรป)ระดับภาคครั้งที่ 25 ณ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
www.npru.ac.th
http://sc.npru.ac.th

#คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

 

 

ย้อนกลับ