กิจกรรมปฐมนิเทศ จุลชีววิทยา

อาจารย์และเจ้าหน้าที่ สาขาวิชาจุลชีววิทยา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ให้นักศึกษาสาขาวิชาจุลชีววิทยาชั้นปีที่1 เนื่องในวันเปิดภาคศึกษา 1/2560 เป็นวันแรก โดยมีรุ่นพี่ชั้นปี2 และ 3 ร่วมกันแนะนำการเรียนและการปรับตัวในระดับมหาวิทยาลัยให้กับน้องๆด้วย Cr. สาขาชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

สถานที่: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

วันที่: 2017-08-02