ค่ายเรียนรู้วิทยาศาสตร์จากทรัพยากรท้องถิ่น

วันที่ 1 สิงหาคม 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดย อาจารย์อนัญญา ทองสิมา และนักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา จัดกิจกรรมค่ายเรียนรู้วิทยาศาสตร์จากทรัพยากรท้องถิ่น ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่น้ำน้อย อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี คณะผู้จัดขอขอบคุณครูใหญ่ และคณะครูทุกท่านที่ให้การต้อนรับอย่างเป็นกันเองคะ Cr. Anunya Ple Thongsima

สถานที่: โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่น้ำน้อย อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

วันที่: 2017-08-01