พิธีไหว้ครู สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช

พิธีไหว้ครู สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม Cr. พงษ์นาถ นาถวรานันต์

สถานที่: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

วันที่: 2017-08-03