สาขาวิชาชีววิทยา และสาขาวิชาจุลชีววิทยา จัดพิธีไหว้ครู

สาขาวิชาชีววิทยา และสาขาวิชาจุลชีววิทยา จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 3 สิงหาคม 2560 โมเมนต์น่ารักๆ ที่นักศึกษาร่วมกันแสดงความกตัญญู กตเวทิตา ระลึกคุณครูบาอาจารย์ Cr. สาขาชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

สถานที่: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

วันที่: 2017-08-03