ประกวดนักศึกษาต้นแบบ MOON & STAR OF SCIENCE 20

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จัดโครงการประกวดนักศึกษาต้นแบบ MOON & STAR OF SCIENCE 2017 cr.Aganit Seepootorn

สถานที่: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

วันที่: 2017-08-07