งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ '59

สถานที่: อาคารศูนย์ภาษา ศูนย์คอมพิวเตอร์ และหอประชุม

วันที่: 2016-08-03