บูรณาการทักษะทางวิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น

โครงการบริการวิชาการ"บูรณาการทักษะทางวิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น" ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนคลิตี้ล่าง อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี

สถานที่: โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนคลิตี้ล่าง

วันที่: 2016-03-24