ปัจฉิมนิเทศ'58

ปัจฉิมนิเทศ 2558 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี "ความรู้คู่คุณธรรม นำจิตอาสา พัฒนาสังคมไทย" โดย วิทยากร ดร.ปนัดดา วงศ์ผู้ดี

สถานที่: อาคารศูนย์ภาษา ศูนย์คอมพิวเตอร์ และหอประชุม

วันที่: 2016-03-23