คณาจารย์มหาวิทยาลัยจากประเทศลาวศึกษาดูงาน

คณาจารย์มหาวิทยาลัยจากประเทศลาวศึกษาดูงานด้านแผนงานและการประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฆนครปฐม โดยมี อาจารย์ศิริชัย โสภา (ผู้ช่วยอธิการบดี) ผศ.ธีระ กาญจนสินธุ (รองคณบดี) อาจารย์อภินันท์ จุ่นกรณ์ (รองคณบดี) ให้การต้อนรับ

สถานที่: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

วันที่: 2015-05-18