คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ช่วยเหลือน้ำท่วม จังหวัดปราจีณบุรี 1-3 พ.ย. 2556

อาจารย์และนักศึกษาโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีพิวเตอร์อุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ฟื้นฟู โรงเรียน หลังน้ำท่วม (ทำความสะอาด ทาสี โรงอาหาร, ห้องน้ำ ,สนามเด็กเล่น,ป้ายโรงเรียน, ตรวจซ่อมระบบไฟฟ้า,ปะปา)

สถานที่: โรงเรียนวัดรัตนโชติการาม ต.วังดาล อ.กบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

วันที่: 2013-11-01