กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ น.ศ.IT

รุ่นพี่น.ศ.สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญให้กับน้องปี 1 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากมาย

สถานที่: ห้องประชุม SC101

วันที่: 2013-09-07