อาจารย์อกนิษญ์ ศรีภูธร (รองคณบดี) เข้ารับพระราชทานรางวัลการประกวดงานเขียน งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2557

อาจารย์อกนิษฐ์ ศรีภูธร รองคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เข้ารับพระราชทานรางวัลการประกวดงานเขียน เรียงความ บทกลอน เรื่องสั้น เทิดพระคุณของแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2557 โดยได้รับรางวัลที่ 2 ประเภทเรื่องสั้นระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป ชื่อผลงาน "เสียงเพลงจากแม่"

สถานที่: สวนอัมพร กรุงเทพมหานคร

วันที่: 2014-09-23