คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   
   
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (มรน.)
85 ถ.มาลัยแมน อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
โทรศัพท์ : (+66)0-3426-1065
โทรสาร : (+66)0-3426-1065
e-mail : sc-npru@hotmail.com
เว็บไซต์ : http://sc.npru.ac.th
เวลาทำการ : 8:30 AM - 4:30 PM