ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพล ศรีสิทธิโภคกุล

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ  รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพล  ศรีสิทธิโภคกุล ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ "รองศาสตราจารย์"

ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2563


Cr: หน่วยกำหนดตำแหน่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

เมื่อ : 2020-01-04

 

 

 

ย้อนกลับ