ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรศักดิ์ อาลัย

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรศักดิ์  อาลัย ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ "รองศาสตราจารย์"

ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2562Cr: หน่วยกำหนดตำแหน่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

เมื่อ : 2019-11-02

 

 

 

ย้อนกลับ