ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พฤกษ์ โปร่งสำโรง

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พฤกษ์  โปร่งสำโรง ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ "ผู้ช่วยศาสตราจารย์"

ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2562Cr: หน่วยกำหนดตำแหน่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

เมื่อ : 2019-10-05

 

 

 

ย้อนกลับ