นักศึกษามัลติมีเดียคว้ารางวัลการจัดทำภาพยนตร์แอนิเมชัน

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ใน โดยได้รับเงินสด 80,000 บาท พร้อมโล่  ในโครงการจัดทำภาพยนต์แอนิเมชัน "วิวัฒนาการเงินตราไทย" กับผลงานที่ชื่อว่า “เด็กขี้สงสัย กับวิวัฒนาการเงินตราของไทย” ในวันที่ 10 กันยายน 2562 ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ กรุงเทพฯ  สมาชิกในทีมประกอบด้วย นายทิวากร ภู่งาม, นายปฏิวัติ  ดีเอ็ม, นายธนกฤต ชื่นฤทัย, นายปริญญา  โชติสงฆ์และนายกิตฑิพัชร์ กันเอม ซึ่งมีอาจารย์โกวิทย์ ชนะเคน เป็นที่ปรึกษา

  นอกจากนี้ผลงานของผู้ชนะเลิศจะถูกนำไปเผยแพร่ตามสื่อต่างๆ ทั่วประเทศโดยกรมธนารักษ์
 

เมื่อ : 2019-09-16

 

 

 

ย้อนกลับ