โครงการบริการวิชาการเทิดพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี

14-15 สิงหาคม 2560 โครงการบริการวิชาการเทิดพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 แห่งบรมราชจักรีวงศ์ ผู้ให้กับเพื่อนมนุษย์ที่มีชีวิตจิตใจและความรู้สึกโรงเรียนการศึกษาเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อน ชะอำ เพชรบุรี สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

สถานที่: โรงเรียนการศึกษาเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อน ชะอำ เพชรบุรี

วันที่: 2017-08-14