พิธีบายศรีสู่ขวัญ สาขาวิชาเคมี

พิธีบายศรีสู่ขวัญ สาขาวิชาเคมี #CHEM NPRU. Cr. Thanyanan Sripanlom

สถานที่: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

วันที่: 2017-08-17