การผลิตสื่อการสอนทางกายวิภาคศาสตร์ของพืชให้แก่อาจารย์จากโรงเรียนต่างๆ

สาขาวิชาชีววิทยา จัดโครงการบริการวิชาการครูของ สพฐ.เรื่อง การผลิตสื่อการสอนทางกายวิภาคศาสตร์ของพืชให้แก่อาจารย์จากโรงเรียนต่างๆ Cr. Be Bee

สถานที่:

วันที่: 2017-08-23