การจัดห้องเรียน ห้องสมุด และการเล่นกีฬาพื้นบ้านสานสัมพันธ์น้องพี่ มรน. & ตชด.

ภาพกิจกรรมในวันหยุดของ BIO TEAM 57/22 การจัดห้องเรียน ห้องสมุด และการเล่นกีฬาพื้นบ้านสานสัมพันธ์น้องพี่ มรน. & ตชด. Cr. Anunya Ple Thongsima

สถานที่: โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จังหวัด กาญจนบุรี

วันที่: 2017-08-15