สาขาชีววิทยามาดูงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ Thailand Research EXPO 2017

อาจารย์ ดร.ธีรารัตน์ แช่มชัยพร อาจารย์สาขาวิชาชีววิทยา นำทีมนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หมู่เรียน 57/22 ของสาขาชีววิทยามาดูงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ Thailand Research EXPO 2017 ที่โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิร์ด เพื่อเป็นแนวทางในการเรียนวิชาโครงการวิจัยทางชีววิทยา

สถานที่: โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิร์ด

วันที่: 2017-08-25