PAGE : NEWS
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์


ประชุมหัวหน้าหมูเรียน 2/2561

ประชุมหัวหน้าหมู่เรียน ครั่งที่ 1/2561

ประชุมหัวหน้าหมูเรียนครั้งที่ 5

ประชุมงานกีฬาเฟื่องฟ้าเกมส์ 60

เปิดรับสมัครนักกีฬา

ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2560 ภาคปกติ

"คนของพระราชา บูชาครูของแผ่นดิน"

ปฏิทินกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2560

ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 2-5 สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุกคน ร่วมทำแบบประเมินความพึงพอใจการให้คำปรึกษา ข้อมูลข่าวสาร และกิจกรรม ปีการศึกษา 2559

สำหรับนักศึกษาชั้นปี่ที่ 1 ที่มีความประสงค์ที่จะขอทุนอุดหนุนการศึกษา

ประชุมหัวหน้าหมู่เรียนครั้งที่ 1/2560

MOON & STAR OF SCIENCE 2017 รอบตัดสิน

จิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ถวายพ่อหลวง ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

MOON & STAR OF SCIENCE 2017 รอบคัดเลือก

เปิดรับสมัครMOON & STAR OF SCIENCE 2017

ประชุมรับฟังคำชี้แจงและแจกแจงงานถวายตัวของคณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีประจำปีการศึกษา 2560

กิจกรรมหล่อเทียนพรรษาและแห่เทียนพรรษา

ประชุมผู้ปกครอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ฑูตวัฒนธรรม 9มหาวิทยาลัย

ประชุม เรื่อง งานกีฬา พ.จ.น.ก สัมพันธ์ ครั้งที่ 39

ประชุมหัวหน้าหมู่เรียน ครั้งที่ 3/2559

ประชุมหัวหน้าหมู่เรียน ครั้งที่ 2/2559

ประชุมหัวหน้าหมู่เรียน ครั้งที่ 6/2558

ประชุมหัวหน้าหมู่เรียน ครั้งที่ 5/2558

ประชุมหัวหน้าหมู่เรียน ครั้งที่ 4/2558

ประชุมหัวหน้าหมู่เรียน ครั้งที่ 3/2558

ประชุมหัวหน้าหมู่เรียน ครั้งที่ 2/2558

ประชุมหัวหน้าหมู่เรียน ครั้งที่ 1/2558

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการรูปแบบการดำเนินงานและเตรียมความพร้อมสู่การจัดกิจกรรม สำหรับหัวหน้าหมู่เรียนและคณะทำงาน

ประชุมหัวหน้าหมู่เรียน ครั้งที่ 1/2559

กิจกรรมหล่อเทียนพรรษาและแห่เทียนพรรษา

กิจกรรมก้าวที่กล้า...สู้สถาบันอุดมศึกษา พิธีถวายตัวเป็นลูกและฝากตัวเป็นศิษย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประชุมหัวหน้าหมู่เรียน ครั้งที่ 4/2559

คู่มือกิจการนักศึกษา ปี 2557

นักศึกษาต้นแบบ 2557

ประชุมหัวหน้าหมู่เรียนครั้งที่ 7

ปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2556

เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557

ประกาศรายชื่อ ศิษย์ดี...ศักดิ์ศรีวิทยาศาสตร์

ประชุมหัวหน้าหมู่เรียนครั้งที่ 6

  ข่าวก่อนหน้านี้  ▸