PAGE : ข่าวสาร/ประกาศ
News / Announcements / Report.

โครงการศึกษาดูงานสัปดาห์ความปลอดภัย ก้าวไกลสู่วิชาชีพ งานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 33


โพสต์ข่าวโดย | จันทร์ ที่ 12 เดือน มีนาคม พ.ศ.2561


👉👉จัดโครงการศึกษาดูงานสัปดาห์ความปลอดภัย ก้าวไกลสู่วิชาชีพ
งานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 33
ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพมหานคร
วันที่ 6 กรกฎาคม 2562
🎉🎉🎉คณาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่ 2 เข้าศึกษาดูงานบูธนิทรรศการสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ และร่วมกิจกรรมต่างๆภายในงานเพื่อนำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการเรียนและใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างปลอดภัยหมายเหตุ ! หากคุณพบเห็นข้อมูลส่วนใดผิดพลาด สามารถรายงานข้อผิดพลาดมายังคณะได้ครับ