PAGE : ข่าวสาร/ประกาศ
News / Announcements / Report.

โครงการ "ติวเข้มเติมเต็มความรู้" ประจำปีการศึกษา 2562


โพสต์ข่าวโดย | จันทร์ ที่ 12 เดือน มีนาคม พ.ศ.2561


ในวันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562 สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ได้จัดโครงการ "ติวเข้มเติมเต็มความรู้" ประจำปีการศึกษา 2562 ณ​ ห้องเรียน​ C103 อาคารคอมพิวเตอร์​ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี​ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 หมู่เรียน 62/47 เป็นวันที่สาม
โดยเชิญวิทยากร คือ อ.ดร.กิตติพงษ์ เสียงเสนาะ จากสาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มาถ่ายทอดความรู้ในรายวิชาฟิสิกส์ พร้อมทั้งปรับพื้นฐานให้แก่นักศึกษาหมายเหตุ ! หากคุณพบเห็นข้อมูลส่วนใดผิดพลาด สามารถรายงานข้อผิดพลาดมายังคณะได้ครับ