PAGE : ข่าวสาร/ประกาศ
News / Announcements / Report.

โครงการเตรียมความพร้อมในการเรียนภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3


โพสต์ข่าวโดย | จันทร์ ที่ 12 เดือน มีนาคม พ.ศ.2561


สาขาวิชาชีววิทยาจัดโครงการเตรียมความพร้อมในการเรียนภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ระหว่างวันที่ 27 - 30 มิถุนายน 2562  โดยมีอาจารย์ศราภรณ์ คุณะวัฒน์สถิตย์ เป็นวิทยากรมาให้ความรู้และทักษะ เรื่อง Grammar & Structure สำหรับการสอบ TOELE-ITP

หมายเหตุ ! หากคุณพบเห็นข้อมูลส่วนใดผิดพลาด สามารถรายงานข้อผิดพลาดมายังคณะได้ครับ