PAGE : GALLERY DETAIL
รายละเอียดอัลบั้มกิจกรรม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการออกค่ายตามแนวพระราชดำริ

  • สถานที่จัด : โรงเรียนบ้านพุน้ำร้อนและโรงเรียนบ้านละว้าวังควาย อำเภอด่านช้าง จังหวัด
  • เมื่อวันที่ : 2014-03-01
  • จำนวนภาพ : 10 ภาพในอัลบั้ม

กลุ่มสาขาวิชาวิศวรรมและเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จัดโครงการพานักศึกษาออกค่าย บริการวิชาการให้กับโรงเรียน โดยมีการจัดกิจกรรม การอบรมเรื่องการประกอบและซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์, การอบรมการใช้งาน ebook, การเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าส่องแสงสว่าง, การติดตั้งระบบไฟฟ้าสามเฟสให้กับห้องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนบ้านพุน้ำร้อน และรวมถึงการทำความสะอาดโรงเรียนให้สะอาดน่าอยู่หมายเหตุ ! หากคุณพบเห็นข้อมูลส่วนใดผิดพลาด สามารถรายงานข้อผิดพลาดมายังคณะได้ครับ